Melodik diktə

Учимся играть мелодии на слух

Mürəkkəblik:
Məşq müddəti:

Alət:
Ev tapşırığı
Məşq paylaşın:

0/0 0% 0:00
Melodik diktə 1
Düzgün cavab!
Düzgün cavab:
oktava

Məşq tamamlandı

NəticəBu gün biz edirdik
dəqiqə saniyə
Bundan sonra nə edək?
Bu səhifəni Azərbaycan dilinə tərcümə etməyə kömək edin