Akkord irəliləyişlərinin qulaqla müəyyən edilməsi

Учимся подбирать аккордовые цепочки на слух

Akkordu:






















Məşq müddəti:
Названия нот:
Тональность:
Мажор


Минор


Минор гармонический
Akkord adları:
Alət:
Ev tapşırığı
Məşq paylaşın:

0/0 0% 0:00
Первая нота аккорда:
Major triads
IiiiiiIVVviУм.vii
Major sevenths
Imaj7ii7iii7IVmaj7V7vi7М.VII7
Minor triads
iУм.iiIIIivvVIVII
Minor sevenths
i7М.II7IIImaj7iv7v7VImaj7VII7
Harmonic minor triads
iУм.iiIII+ivVVIУм.vii
Harmonic minor sevenths
imMaj7М.II7III+7iv7V7VImaj7viio7
Sevenths third inversion
2

Məşq tamamlandı

Nəticə




Bu gün biz edirdik
dəqiqə saniyə
Bundan sonra nə edək?
Bu səhifəni Azərbaycan dilinə tərcümə etməyə kömək edin