Əsas əlamətlərlə tonallığın tərifi

Учимся определять тональности по ключевым знакам

Ключевые знаки:
Məşq müddəti:
Növbəti məsələyə keçirik:
Ev tapşırığı
Məşq paylaşın:

0/0 0% 0:00
Мажор Минор

Məşq tamamlandı

NəticəBu gün biz edirdik
dəqiqə saniyə
Bundan sonra nə edək?
Bu səhifəni Azərbaycan dilinə tərcümə etməyə kömək edin