Akkordları qulağa görə müəyyən etmək

Учимся определять аккорды на слух

Akkordu:
Məşq müddəti:
Названия нот:
Тип проигрывания:
Növbəti məsələyə keçirik:
Alət:

Ev tapşırığı
Məşq paylaşın:

0/0 0% 0:00
 

Məşq tamamlandı

Nəticə
Bu gün biz edirdik
dəqiqə saniyə
Bundan sonra nə edək?
Bu səhifəni Azərbaycan dilinə tərcümə etməyə kömək edin