Qulaq ilə interval ardıcıllığının müəyyən edilməsi

Учимся лучше определять интервалы на слух

Ступени:
Интервалы:
Məşq müddəti:
Тональность:
Мажор


Минор


Минор гармонический
Alət:
Ev tapşırığı
Məşq paylaşın:

0/0 0% 0:00

Məşq tamamlandı

Nəticə


Bu gün biz edirdik
dəqiqə saniyə
Bundan sonra nə edək?
Bu səhifəni Azərbaycan dilinə tərcümə etməyə kömək edin