Обука за уши со вага

Научете да препознавате видови вага по уво

Во ред:
Времетраење на вежбата:
Режим на репродукција:
Оди на следното прашање:
Инструмент:

Домашна работа
Споделете ја оваа вежба:

0/0 0% 0:00

Вежбајте повеќе

РезултатДенеска студиравме за
минути секунди
Што е следно?
Помогнете ни да го подобриме машинскиот превод