Идентификација на акорд

Научете да идентификувате акорди и инверзии на акорди напишани на музички лист

Акорди:
Времетраење на вежбата:
Забелешка имиња:
Режим на репродукција:
Оди на следното прашање:
Инструмент:
Домашна работа
Споделете ја оваа вежба:

0/0 0% 0:00
 

Вежбајте повеќе

Резултат
Денеска студиравме за
минути секунди
Што е следно?
Помогнете ни да го подобриме машинскиот превод