Тренинг за уши за прогресија на акорд

Научете да свирите акорди на уво

Акорди:


Времетраење на вежбата:
Забелешка имиња:
Тоналитет:
Дурски:
Инструмент:
Домашна работа
Споделете ја оваа вежба:

0/0 0% 0:00
Првата забелешка на акорд:
Major triads
IiiiiiIVVviviio
Major sevenths
Imaj7ii7iii7IVmaj7V7vi7viiø
Minor triads
iiioIIIivvVIVII
Minor sevenths
i7iiøIIImaj7iv7v7VImaj7VII7
Sevenths third inversion
2

Вежбајте повеќе

Резултат
Денеска студиравме за
минути секунди
Што е следно?
Помогнете ни да го подобриме машинскиот превод