توجه داشته باشید آموزش گوش

یاد بگیرید که یادداشت ها را با گوش تشخیص دهید

نت:
 
 
دامنه:

مدت زمان ورزش:
حرکت به سوال بعدی:
ابزار:
مشق شب
این تمرین را به اشتراک بگذارید:

0/0 0% 0:00
یادداشت صحیح

تمرين كنيد

نتیجهامروز ما در حال مطالعه برای
دقایق ثانیه
بعدش چی؟
به ما در بهبود ترجمه ماشینی کمک کنید