Αναγνώριση κλίμακας

Μάθετε μεγάλες, ελάσσονες και άλλες κλίμακες

Κλίμακα:
Διάρκεια άσκησης:
Λειτουργία αναπαραγωγής:
Προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση:
Οργανο:
Εργασία για το σπίτι
Μοιραστείτε αυτήν την άσκηση:

0/0 0% 0:00

Άσκηση πάνω

ΑποτέλεσμαΣήμερα μελετάμε για
λεπτά δευτερόλεπτα
Τι έπεται?
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τη μηχανική μετάφραση