Αναγνώριση χορδής

Μάθετε να αναγνωρίζετε συγχορδίες και αντιστροφές συγχορδιών γραμμένες σε παρτιτούρες

Συγχορδίες :
Διάρκεια άσκησης:
Σημειώστε ονόματα:
Λειτουργία αναπαραγωγής:
Προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση:
Οργανο:
Εργασία για το σπίτι
Μοιραστείτε αυτήν την άσκηση:

0/0 0% 0:00
 

Άσκηση πάνω

Αποτέλεσμα
Σήμερα μελετάμε για
λεπτά δευτερόλεπτα
Τι έπεται?
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τη μηχανική μετάφραση