Αναγνώριση υπογραφής κλειδιού

Μάθετε να προσδιορίζετε τις κύριες και τις δευτερεύουσες υπογραφές κλειδιά

Βασικές υπογραφές:
Διάρκεια άσκησης:
Προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση:
Εργασία για το σπίτι
Μοιραστείτε αυτήν την άσκηση:

0/0 0% 0:00
Σημαντικό Μικρή

Άσκηση πάνω

ΑποτέλεσμαΣήμερα μελετάμε για
λεπτά δευτερόλεπτα
Τι έπεται?
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τη μηχανική μετάφραση