Εκπαίδευση για τα αυτιά της χορδής

Μάθετε να παίζετε συγχορδίες με το αυτί

Συγχορδίες :


Διάρκεια άσκησης:
Σημειώστε ονόματα:
Τονικότητα:
Σημαντικό


Μικρή


Αρμονική ελάσσονα
Ονόματα χορδών:
Οργανο:
Εργασία για το σπίτι
Μοιραστείτε αυτήν την άσκηση:

0/0 0% 0:00
Πρώτη σημείωση μιας συγχορδίας:
Major triads
IiiiiiIVVviviio
Major sevenths
Imaj7ii7iii7IVmaj7V7vi7viiø
Minor triads
iiioIIIivvVIVII
Minor sevenths
i7iiøIIImaj7iv7v7VImaj7VII7
Harmonic minor triads
iiioIII+ivVVIviio
Harmonic minor sevenths
imMaj7iiøIII+7iv7V7VImaj7viio7
Sevenths third inversion
2

Άσκηση πάνω

Αποτέλεσμα
Σήμερα μελετάμε για
λεπτά δευτερόλεπτα
Τι έπεται?
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τη μηχανική μετάφραση