Določanje zaporedij intervalov po ušesu

Učenje za boljše določanje intervalov po ušesu

Stopnice:
Intervali:
Trajanje vaje:
Tonalnost:
Večji posegi


Manjša


Manjša harmonična
Orodje:
Domača naloga
Souporaba:

0/0 0% 0:00

Vaja je končana

Rezultat


Danes sva bila zaročena
zapisnik sekund
Kaj bova zdaj?
Pomagajte nam izboljšati strojno prevajanje