Določanje zaporedij akordov po ušesu

Učimo se igrati akorde po posluhu.

Akordi:


Trajanje vaje:
Imena not:
Tonalnost:
Večji posegi:
Orodje:
Domača naloga
Souporaba:

0/0 0% 0:00
Prva nota akord:
Major triads
IiiiiiIVVviviio
Major sevenths
Imaj7ii7iii7IVmaj7V7vi7viiø
Minor triads
iiioIIIivvVIVII
Minor sevenths
i7iiøIIImaj7iv7v7VImaj7VII7
Sevenths third inversion
42

Vaja je končana

Rezultat
Danes sva bila zaročena
zapisnik sekund
Kaj bova zdaj?
Pomagajte nam izboljšati strojno prevajanje