Določanje zaporedij akordov po ušesu

Učimo se igrati akorde po posluhu.

Akordi:


Trajanje vaje:
Imena not:
Tonalnost:
Večji posegi


Manjša


Manjša harmonična
Imena akordov:
Orodje:
Domača naloga
Souporaba:

0/0 0% 0:00
Prva nota akord:
Major triads
IiiiiiIVVviviio
Major sevenths
Imaj7ii7iii7IVmaj7V7vi7viiø
Minor triads
iiioIIIivvVIVII
Minor sevenths
i7iiøIIImaj7iv7v7VImaj7VII7
Harmonic minor triads
iiioIII+ivVVIviio
Harmonic minor sevenths
imMaj7iiøIII+7iv7V7VImaj7viio7
Sevenths third inversion
42

Vaja je končana

Rezultat
Danes sva bila zaročena
zapisnik sekund
Kaj bova zdaj?
Pomagajte nam izboljšati strojno prevajanje