Nhận dạng hợp âm

Học cách xác định hợp âm và đảo hợp âm được viết trên bản nhạc

Hợp âm:
Thời lượng tập luyện:
Ghi chú tên:
Chế độ chơi:
Chuyển đến câu hỏi tiếp theo:
Dụng cụ:
Bài tập về nhà
Chia sẻ bài tập này:

0/0 0% 0:00
 

Tập thể dục kết thúc

Kết quả
Hôm nay chúng ta đã học về
phút giây
Cái gì tiếp theo?
Giúp chúng tôi cải thiện bản dịch máy