Tréning uší s progresiou akordov

Naučte sa hrať akordy podľa ucha

Akordy:


Trvanie cvičenia:
Názvy poznámok:
Tonalita:
Durové


Molové


Molové harmonické
Názvy akordov:
nástroj:
Domáca úloha
Zdieľajte toto cvičenie:

0/0 0% 0:00
Prvá poznámka akordu:
Major triads
IiiiiiIVVviviio
Major sevenths
Imaj7ii7iii7IVmaj7V7vi7viiø
Minor triads
iiioIIIivvVIVII
Minor sevenths
i7iiøIIImaj7iv7v7VImaj7VII7
Harmonic minor triads
iiioIII+ivVVIviio
Harmonic minor sevenths
imMaj7iiøIII+7iv7V7VImaj7viio7
Sevenths third inversion
42

Koniec cvičenia

Výsledok
Dnes sme sa učili za
minút sekúnd
Čo bude ďalej?
Pomôžte nám zlepšiť strojový preklad