Tréning uší s progresiou akordov

Naučte sa hrať akordy podľa ucha

Akordy:


Trvanie cvičenia:
Názvy poznámok:
Tonalita:
Durové:
nástroj:
Domáca úloha
Zdieľajte toto cvičenie:

0/0 0% 0:00
Prvá poznámka akordu:
Major triads
IiiiiiIVVviviio
Major sevenths
Imaj7ii7iii7IVmaj7V7vi7viiø
Minor triads
iiioIIIivvVIVII
Minor sevenths
i7iiøIIImaj7iv7v7VImaj7VII7
Sevenths third inversion
42

Koniec cvičenia

Výsledok
Dnes sme sa učili za
minút sekúnd
Čo bude ďalej?
Pomôžte nám zlepšiť strojový preklad