Akkordprogresjoner Øretrening

Lær å spille akkorder etter gehør

Akkord:


Treningsvarighet:
Legg merke til navn:
Tonalitet:
Stor


Moll


Harmonisk moll
Akkordnavn:
Instrument:
Hjemmelekser
Del denne øvelsen:

0/0 0% 0:00
Første note av en akkord:
Major triads
IiiiiiIVVviviio
Major sevenths
Imaj7ii7iii7IVmaj7V7vi7viiø
Minor triads
iiioIIIivvVIVII
Minor sevenths
i7iiøIIImaj7iv7v7VImaj7VII7
Harmonic minor triads
iiioIII+ivVVIviio
Harmonic minor sevenths
imMaj7iiøIII+7iv7V7VImaj7viio7
Sevenths third inversion
2

Tren over

Resultat
I dag har vi studert for
minutter sekunder
Hva blir det neste?
Hjelp oss med å forbedre maskinoversettelse