Latihan telinga perkembangan akord

Belajar bermain akord dengan telinga

Akord:


Tempoh senaman:
Nota nama:
Tonaliti:
Major


Minor


Harmonic minor
Nama kord:
Alat:
Kerja rumah
Kongsi latihan ini:

0/0 0% 0:00
Nota pertama daripada kord:
Major triads
IiiiiiIVVviviio
Major sevenths
imaj7ii7iii7IVmaj7V7vi7viiø
Minor triads
iiioIIIivvVIVII
Minor sevenths
i7iiøIIImaj7iv7v7VImaj7VII7
Harmonic minor triads
iiioIII+ivVVIviio
Harmonic minor sevenths
imMaj7iiøIII+7iv7V7VImaj7viio7
Sevenths third inversion
42

Bersenam habis

Hasilnya
Hari ini kami telah belajar untuk
minit detik
Apa yang akan datang?
Menjumpai ralat?