აკორდის სტრუქტურის განსაზღვრა

Учимся определять аккорды и инверсии аккордов в нотной записи

Аккорды:
ვარჯიშის ხანგრძლივობა:
Названия нот:
Тип проигрывания:
გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე:
ხელსაწყო:
Საშინაო დავალება
გააზიარეთ ვარჯიში:

0/0 0% 0:00
 

სავარჯიშო დასრულებულია

შედეგი
დღეს ვაკეთებდით
წუთები წამი
რა ვქნათ შემდეგ?
დაეხმარეთ ამ გვერდის ქართულად თარგმნას