Լսողության վրա Ակորդներ հաջորդականությունների որոշում

Учимся подбирать аккордовые цепочки на слух

Ակորդներ:


Զորավարժությունների տևողությունը:
Названия нот:
Тональность:
Մաժոր


Մինոր


Մինոր ներդաշնակ
Ակորդի անունները:
Գործիք:
Տնային աշխատանք
Կիսվեք վարժություններով:

0/0 0% 0:00
Первая нота аккорда:
Major triads
IiiiiiIVVviviio
Major sevenths
Imaj7ii7iii7IVmaj7V7vi7viiø
Minor triads
iiioIIIivvVIVII
Minor sevenths
i7iiøIIImaj7iv7v7VImaj7VII7
Harmonic minor triads
iiioIII+ivVVIviio
Harmonic minor sevenths
imMaj7iiøIII+7iv7V7VImaj7viio7
Sevenths third inversion
2

Վարժությունն ավարտված է

Արդյունք
Այսօր մենք անում էինք
րոպե վայրկյան
Ի՞նչ անենք հետո։
Օգնեք թարգմանել այս էջը հայերեն