Chord Progressions Ear Training

Õppige akorde kõrva järgi mängima

Akorde:


Treeningu kestus:
Märkige nimed:
Tonaalsus:
Mažoor


Minoor


Harmooniline minoor
Akordi nimed:
Instrument:
Kodutöö
Jaga seda harjutust:

0/0 0% 0:00
Esimene märkus akordist:
Major triads
IiiiiiIVVviviio
Major sevenths
Imaj7ii7iii7IVmaj7V7vi7viiø
Minor triads
iiioIIIivvVIVII
Minor sevenths
i7iiøIIImaj7iv7v7VImaj7VII7
Harmonic minor triads
iiioIII+ivVVIviio
Harmonic minor sevenths
imMaj7iiøIII+7iv7V7VImaj7viio7
Sevenths third inversion
42

Harjutus läbi

Tulemus
Täna oleme õppinud
minutit sekundit
Mis järgmiseks?
Aidake meil masintõlget täiustada