Trening uha za napredovanje akorda

Naučite svirati akorde po sluhu

Akordi:


Trajanje vježbe:
Napomena imena:
Tonalitet:
Dur


Mol


Harmonik mol
Imena akorda:
Instrument:
Zadaća
Podijelite ovu vježbu:

0/0 0% 0:00
Prva napomena od akorda:
Major triads
IiiiiiIVVviviio
Major sevenths
Imaj7ii7iii7IVmaj7V7vi7viiø
Minor triads
iiioIIIivvVIVII
Minor sevenths
i7iiøIIImaj7iv7v7VImaj7VII7
Harmonic minor triads
iiioIII+ivVVIviio
Harmonic minor sevenths
imMaj7iiøIII+7iv7V7VImaj7viio7
Sevenths third inversion
2

Vežba gotova

Rezultat
Danas smo učili za
minuta sekundi
Šta je sledeće?
Pomozite nam da poboljšamo mašinsko prevođenje