Идентификация на мащаба

Научете мажорни, минорни и други гами

Лад:
Продължителност на упражнението:
Игрален режим:
Преминете към следващия въпрос:
инструмент:
Домашна работа
Споделете това упражнение:

0/0 0% 0:00

Упражнението свърши

РезултатДнес сме учили за
минути секунди
Какво следва?
Помогнете ни да подобрим машинния превод